One thought on “Change the system to abolish Pork Barrel

  1. TULOY NA PAKI-KALAT po this vid lalo sa mga US-based Filipinos & FRIENDS for AWARENESS’ sake. Nang mahiya naman kahit konti ang mga THIEVES NG BAYAN na nagsisitakas na para magtago sa US atbpang lugar abroad. Support the TOTAL SCRAP of Ph PORK BARREL SYSTEM. https://www.facebook.com/photo.php?v=403600853085102

Comments are closed.